1. TÌM KIẾM SẢN PHẨM

 

 

 

2. CHỌN SẢN PHẨM

 

 

3. KIỂM TRA THÔNG TIN SẢN PHẨM

 

4. XÁC NHẬN GIỎ HÀNG

 

 

5. THANH TOÁN

 

 

6. NHẬP THÔNG TIN GIAO HÀNG  

 

7. CHON HÌNH THỨC THANH TOÁN

 

8. NHẬP MÃ GIẢM GIÁ (NẾU CÓ)

 

9. ĐẶT HÀNG

 

10. NHẬN THÔNG BÁO XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG